Husholdningsavfall_2

January 19, 2019

Tallene avviker noe fra nøkkeltall oppgitt av SSB, antagelig fordi SSB har inkludert en justering for hyttetomter slik at avfallstallene på kommunenivå blir riktigere.