Å se en havhest dø

Jeg har skrevet en bok! Boken handler om marin forsøpling, om plast, om de som rammes, om myter og fakta, og ganske mye om deg og meg. Jeg har skrevet om håp, jeg har skrevet om teknologi og jeg har skrevet om sirkulær økonomi, alt pakket inn i min egen måte å si ting på. Og ja, jeg skriver på norsk. Du finner den i de fleste bokhandler (i hvert fall på nett) og hos forlaget Spartacus.

Meld deg på epostlisten min for å få oppdateringer om prosjektet:

My book on marine debris is out

in Norwegian. My goals have been to:

Sort facts from myths about plastic debris in the ocean
What is known and what is assumed or imagined?
Engage readers to care and want to act
How does marine debris affect the environment, economy and human health?
Find glimmers of hope for solutions, and present the roadmaps that do exist out there
What can be done?
Identify measures at different levels
What can the industry do? What can governments do? What can you do?