Novartis tapte saken!

August 10, 2007

Retten avslo Novartis’ anklage om at India brøt Verdens handelsorganisasjons (WTO) regler ved sin patentlov. India kan altså fortsette å produsere livsviktige medisiner relativt billig, noe som gjør arbeidet for organisasjoner som Leger Uten Grenser lettere.

Millioner av mennesker, spesielt i utviklingsland, er helt avhengig av disse medisinene. Novartis søksmål mot den Indiske regjering og landets patentlov er bare et av mange eksempler på hvor kyniske de store legemiddelfirmaene kan være. For seks år siden gikk 39 store legemiddelfirmaer, deriblant Novartis, til sak mot den sørafrikanske regjering i et forsøk på å endre landets medisinlov. Medisinloven skulle sørge for å senke prisene på livsnødvendige medisiner. Det er altså fryktelig naivt å tro at legemiddelfirmaene har noen særlig interesse i mennesker utover det å tjene penger på dem. Man får jo bare håpe at rettens kjennelse i India kan bidra til økt konkurranse mellom produsenter utenfor landet, og at prisene dermed vil presses ned. – Men, av en eller annen grunn har jeg en ekkel følelse av at det kan få langt mer ubehagelige ringvirkninger… Prinsipielt sett er Indias seier uansett en seier.