Torbjørns betraktninger

November 21, 2006

Torbjørn har ofte mye å si. Selv når han mener han er helt tom i hodet, triller det ut trille på trille… Kanskje det kommer fra et annet sted enn hodet?

Denne er til deg Tobbe. Nå har du ingen unnskyldning lenger. Her kan du skrive akkurat det du vil. (Det kan forsåvidt dere andre også.)