10 praktiske råd

Foto: stokpic

Sløsing med plast er sløsing med ressurser. Plast som ender i naturen kan være farlig for både dyr og mennesker. De fleste er også enige om at søppel i naturen er skjemmende. Det er gode grunner til å redusere mengden plast vi omgir oss med, og da særlig mengden som ender som unyttig avfall. På Internett kryr det av mer eller mindre nyttige tips til hva du kan gjøre for å begrense mengden plastsøppel som ender i naturen. I bokform finnes også utallige råd om hvordan du bør leve, og hva du bør gjøre for å redusere plastavtrykket ditt. Jeg synes det er problematisk at målet med mange av disse “veilederne” er et såkalt plastfritt liv, uten tanke for hva konsekvensen av en slik endring egentlig vil være. Det er ikke nødvendigvis slik at plastfrie alternativer er mer miljøvennlige. Dette utsagnet krever mer underbygging, og det skal jeg komme tilbake til i et annet innlegg. For nå, la oss være enige om at det å begrense bruken av unødvendig plast er lurt uansett. Som enkeltpersoner er det en rekke enkle grep vi kan gjøre for å bidra til bedre ressursutnytting, mindre avfall og innhøstning av kunnskap om søppel…

Read more

My book will hit the market in February!

Stoked!
I’m so excited to announce that my book is finally coming out. It’s hitting the market in the middle of February. It’ll be available in some book-stores (more details on that later), and through my publishers website (Spartacus). It’s written in Norwegian, but I’m considering writing some version of it in English as well… we’ll see.

It’s a small format, hopefully easily read book. But MAN, there are many hours of research and painful grinding behind that text. Head over to my book-page to find out more (both in English and Norwegian):
Å se en havhest dø – Forestillinger og fakta om plast i havet

The cover of my up-coming book. (Published by Spartacus)


Back

Post Archive

by Date: